ساختار سازمانی کنفرانس

درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >

دبیر علمی کنفرانس
آقای دکتر غلامرضا مومنی(رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند)
دبیر اجرایی
آقای فرشاد براتی
مسئول دبیرخانه
آقای سام کریمی
مسئول سایت و جواب گویی به تلفن
خانم مقدمی