تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم


تاریخ برگزاری کنفرانس 96/09/25

 

تاریخ مهلت ارسال مقالات 96/08/30

آخرین مهلت ثبت نام نهایی 96/08/30

تاریخ مهلت پرداخت هزینه ها
96/09/05

 

     آدرس برگزاری کنفرانس : تهران .منطقه چهار / نارمک چهار راه سرسبز میدان 56 پلاک 3 خانه فرهنگ  مشارکتی ایران